08.08.2019 უნივერსიტეტი 2019 წლის 9 აგვისტოდან აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2019 წლის 9 აგვისტოდან აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი:

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე:

07.08.2019 სიახლე აბიტურიენტებისთვის!!!

უფასო პროგრამები შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში!გაცნობებთ, რომ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გადაწყვეტილებით შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 5 საგანმანათლებლო პროგრამა დაფინანსდა სრულად.

05.08.2019 საუნივერსიტეტო საზოგადოების საყურადღებოდ...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ტრადიციული დღესასწაული - საბაკალავრო, სამაგისტრო და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა გაცილების საზეიმო ცერემონიალი გაიმართება 2019 წლის 10 აგვისტოს, დადიანების სასახლეთა ისტორიულ - არქიტექტურული მუზეუმის ეზოში. დასაწყისი - 19: 00 საათი.

11.07.2019 უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას პროფესიული გადამზადების მოკლევადიან კურსზე..

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის „გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოში“ ფარგლებში აცხადებს მიღებას პროფესიული გადამზადების მოკლევადიან კურსზე „სატრანსპორტო საშუალებების (ელექტრო და ელექტრონული სისტემების) შეკეთება“. სწავლის ხანგრძლივობა 2 თვე.

01.07.2019 „რეგიონული ტურისტული გიდის" მომზადება - გადამზადების კურსის განხორციელება

გაცნობებთ, რომ მ/წლის სექტემბერში სასწავლო უნივერსიტეტის ბაზაზე დაინერგება ახალი მოკლევადიანი (45 საათი) სასერთიფიკატო პროგრამა „რეგიონული ტურისტული გიდის მომზადება - გადამზადების კურსი“.

კურსის მიზანი: რეგიონში ტურისტული ინდუსტრიის შემდგომი განვითარების ხელშეწყობა ცვლილებაზე და ინოვაციაზე ორიენტირებული ადგილობრივი ტურისტული გიდების გადამზადებით;

28.06.2019 საუნივერსიტეტო საზოგადოების საყურადღებოდ...

საქართველოში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით, მიმდინარე წლის 29 ივნისს დაგეგმილი ,,კურსდამთავრებულთა  გაცილების,,  საზეიმო ღონისძიება გადაიდო ერთი თვით.

ღონისძიების ჩატარების დაზუსტებული თარიღი მოგეწოდებათ მოგვიანებით

25.06.2019 მაგისტრატურისა და ბაკალავრიატის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

ცხადდება განცხადებების რეგისტრაციის ვადა „დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიების მოსაპოვებლად. სრული ინფორმაცია იხილეთ თანდართულ დოკუმენტები:

10.06.2019 უნივერსიტეტი 2019 წლის 10 ივნისიდან აცხადებს აკადემიური საბჭოს წევრების არჩევნებს

აკადემიური საბჭოს შემადგენლობაში ასარჩევი წევრების რაოდენობა განისაზღვრა ორი წევრით.

აკადემიური საბჭოს წევრად შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი ან ასოცირებული პროფესორი.

კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:

04.06.2019 საუნივერსიტეტო საზოგადოება ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს პროფესორ პლატონ ჯანჯღავას გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს ოჯახს.

საუნივერსიტეტო საზოგადოება ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს პროფესორ პლატონ ჯანჯღავას გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს ოჯახს.

 

 

08.05.2019 სტატუსშეჩერებული სტუდენტებისთვის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ...

სტუდენტებისთვის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ, დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმული.

Pages