23.05.2020 პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთათვის პროფესიულ ტესტირებაზე რეგისტრაცია დაიწყო!

პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაცია 2020 წლის მიღებაზე 20 მაისიდან დაიწყო და 10 აგვისტოს ჩათვლით გაგრძელდება.

23.05.2020 სასწავლო უნივერსიტეტმა ინტეგრირებული ზოგადი მოდულებით პროფესიული პროგრამის განხორციელების უფლება მოიპოვა!!!

სასწავლო უნივერსიტეტმა სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის   2020 წლის  19 მაისის  გადაწყვეტილებით ,,დეკორატიული მებაღეობის“ საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაში  ზოგადი განათლების საშუალო საფეხურის სწავლის შედეგების  ინტეგრირების უფლება  მოიპოვა, რომელსაც განახორციელებს სენაკის

10.04.2020 საუნივერსიტეტო საზოგადოება ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს რამაზი ტორუას გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს ოჯახს.

მძიმეა... უმძიმესი, ისაუბრო ახალგაზრდის გაწყვეტილ სიცოცხლეზე. მხოლოდ წარსულში დაიგულო ჭაბუკი, რომელიც შენი უნივერსიტეტის კედლებში დაფრთიანდა.... საუნივერსიტეტო საზოგადოება ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს რამაზი ტორუას გარდაცვალების გამო და თანაუგრძნობს ოჯახს.

23.03.2020 აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!..

შეგახსენებთ, რომ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

სამართალი

ბიზნესის ადმინისტრირება

ფარმაცია

საჯარო მმართველობა

ქართული ფილოლოგია

19.03.2020 პროფესიული სტუდენტებისა და პროფესიული განათლების მასწავლებელთა საყურადღებოდ!

როგორც თქვენთვის ცნობილია, ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით მიმდინარე წლის 1 აპრილამდე შეჩერდა სასწავლო პროცესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.

18.03.2020 სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა საყურადღებოდ!

როგორც თქვენთვის ცნობილია, ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით მიმდინარე წლის 1 აპრილამდე შეჩერდა სასწავლო პროცესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. მ/წლის 16 მარტიდან 1 აპრილამდე პერიოდში სააუდიტორიო მეცადინეობების დაწყებამდე შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გადავიდა დისტანციურ სწავლებაზე.

12.03.2020 საუნივერსიტეტო საზოგადოების საყურადღებოდ!.. 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი 1 აპრილს დაიწყება

კორონავირუსის ინფექციის შესაძლო გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებით, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი 16 მარტის ნაცვლად 1 აპრილს დაიწყება.

 

 

 

05.03.2020 უნივერსიტეტი 2020 წლის 4 მარტიდან აცხადებს კონკურსს პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2020 წლის 4 მარტიდან აცხადებს კონკურსს პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი:

,,საჯარო მმართველობისა“ და ,,სამართლის‘’ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

30.01.2020 მობილობის წესით ზსსუ-ში ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველებმა ელექტრონული რეგისტრაციის გავლის შემდეგ უნდა გაიარონ რეგისტრაცია სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურში და წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. განცხადება შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის სახელზე,

30.01.2020 განისაზღვრა „2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის მობილობის, სტატუსის აღდგენის და შიდა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

1. 2019–2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა 2020 წლის 05 თებერვლის 18.00საათამდე.

Pages