21.09.2020 სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ! გთავაზობთ შიდასაუნივერსიტეტო სასპეციალიზაციო სამაგისტრო გამოცდების შედეგებს: დეტალური ინფორმაციისთის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ფაილები:

 

21.09.2020 მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე" ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!..

"მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე" ჩარიცხვის მსურველებს გაცნობებთ, რომ შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდა ჩატარდება 2020 წლის 3 ოქტომბერს 12 სთ-ზ

18.09.2020 საჯარო სექტორის აუდიტორის სერტიფიცირების კურსი...

საჯარო სექტორის აუდიტორთა სერტიფიცირების კურსზე რეგისტრაცია მიმდინარეობს.

16.09.2020 სტუდენტთა საყურადღებოდ!..

სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო დაფინანსების მოპოვების მსურველები უნდა დარეგისტრირდეთ ელექტრონულად ვებგვერდზე http://socreg.mes.gov.ge 2020 წლის 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით!  საკონტაქტო ტელ.

15.09.2020 საუნივერსიტეტო საზოგადოების საყურადღებოდ!...

გაცნობებთ, რომ ,,2020-2021 სასწავლო წელს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების  მიერ სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ" საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის

10.09.2020 “წიგნების თაროს” მე-5 სტუდენტური სეზონისთვის რეგისტრაცია დაიწყო!

მე-5 სტუდენტური სეზონიწიგნების თაროსმე-5 სტუდენტურ სეზონში მონაწილეობის მსურველმა უმაღლესი სა

08.09.2020 ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გამო იმ აბიტურიენტთა საყურადღებოდ რომლებმაც მოიპოვეს უნივერსიტეტში ჩარიცხვის უფლება..

03.09.2020 მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია - ზსსუ-ში

2020-2021 სასწავლო წელს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით

1. მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის პერიოდი განისაზღვრა 2020 წლის 11 სექტემბრამდე (ჩათვლით).

2. სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდა ჩატარდება

2020 წლის 13 სექტემბერს,

02.09.2020 სტატუსის აღდგენისა და შიდა მობილობის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!..
01.09.2020 პირველსემესტრელ სტუდენტთა საყურადღებოდ! უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი 21 სექტემბერს დაიწყება

2020–2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ადმინისტრაციული (ფინანსური) რეგისტრაციისა და სტუდენტებთან ხელშეკრულებების გაფორმების ვადად განისაზღვრა პერიოდი

2020 წლის 02 სექტემბრიდან 18 სექტემბრის ჩათვლით.

აკადემიური რეგისტრაცია იწარმოებს

Pages