24.10.2020 სტუდენტების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე პანდემიის ზეგავლენის შეფასება

თესალონიკის არისტოტელეს უნივერსიტეტი (კოორდინატორი K. Fountoulakis) და მსოფლიოს ფსიქიატრთა ასოციაცია ერთობლივად ხელმძღვანელობენ კვლევას, რომლის მიზანია კოვიდ-19-ის პანდემიის სტუდენტების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზაგავლენის შეფასება. კვლევის კოორდინატორებმა საქართველოს მედიკოს სტუდენტთა ასოციაციას მიმართეს საქართველოში სტუდენტების გამოკითხვის პროცესში დახმარების თხოვნით.

20.10.2020 იწყება ახალგაზრდული კლუბის წევრების მიღება,გახდი ახალგაზრდული კლუბის მონაწილე!

ახალგაზრდობის სააგენტო და საქართველოს ახალგაზრდულ მუშაკთა ასოციაცია, განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობით, ახალგაზრდული მუშაკის გადამზადების სასერტიფიკატო პროგრამის ფარგლებში აცხადებს 15 - 29 წლის ახალაგზრდების მიღებას კლუბში.

20.10.2020 საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაციამ, საგრანტო პროექტის ფარგლებში დაიწყო აქტივობების განხორციელება, რომელიც მიზნად ისახავს იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესაძლებლობების გაძლიერებას..
19.10.2020 სტუდენტთა საყურადღებოდ!..

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 15 ოქტომბრის „2020-2021 სასწავლო წელს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ" საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 04 სექტემბრის N778305 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ MES

19.10.2020 სტუდენტთა საყურადღებოდ!..

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ 2020 წლის იანვარში მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის კვლევებისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამის „ჰორიზონტი 2020“ მარი სკლოდოვსკა-კიურის კონკურსში და მის მიერ წარდგენილმა საგრანტო პროექტმა “CAPTAIN: Science is the Captain” გაიმარჯვება მოიპოვა.

18.10.2020 განათლების საერთაშორისო ონლაინ გამოფენა..

გამოფენა ტარდება მათთვის, ვინც დაინტერესებულია საზღვარგარეთ სწავლით, სტიპენდიებისა და გრანტების მიღებით, სტაჟირებით, საზაფხულო სკოლებით, მოკლევადიანი კურსებით და სხვადასხვა სასწავლო პროგრამით. გამოფენაში მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის კერძო და სახელმწიფო სასწავლებლები, საერთაშორისო ორგანიზაციები.

17.10.2020 კონკურსი: ახალგაზრდა პროფესიონალთა პროგრამა

გაეროს ახალგაზრდა პროფესიონალთა პროგრამა (UN YoungProfessionals Program - YPP) ყოველწლიური დასაქმების ინიციატივაა დამიზნად ისახავს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გამორჩეული და მაღალკვალიფიციური ახალგაზრდა პროფესიონალების შერჩევას და დასაქმებას გაეროში.ახალგაზრდა პროფესიონალთა პროგრამა შემდეგ ეტაპებს მოიცავს: განაცხადის წარდგენა, ორ-ეტაპიანი ონლაინ გამოცდა და გასაუბრება.

15.10.2020 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სასწავლო პროცესი დაიწყება 2020 წლის 19 ოქტომბერს. სტუდენტების მიღება შედგება უნივერსიტეტის ფოიეში. დღის წესრიგის შესაბამისად:

1. სტუდენტები შეხვდებიან სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს და პროგრამის ხელმძღვანელებს.

15.10.2020 25 ოქტომბერს, ტარდება განათლების საერთაშორისო ონლაინ გამოფენა.

გამოფენა ტარდება მათთვის, ვინც დაინტერესებულია საზღვარგარეთ სწავლით, სტიპენდიებისა და გრანტების მიღებით, სტაჟირებით, საზაფხულო სკოლებით, მოკლევადიანი კურსებით და სხვადასხვა სასწავლო პროგრამით. გამოფენაში მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის კერძო და სახელმწიფო სასწავლებლები, საერთაშორისო ორგანიზაციები.

05.10.2020 პროფესიულ სტუდენტთა საყურადღებოდ..

2020 წელს სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესი პირსპირ სწავლების რეჟიმით დაიწყება 19 ოქტომბერს, ხოლო მიმდინარე პროგრამების სასწავლო პროცესი სტუდენტებისთვის  დისტანციური რეჟიმით გაგრძელდება 19 ოქტომბრის ჩათვლით, შემდგომ კი გაგრძელდება პირისპირს სწავლებით რეკომენდაციების დაცვით! გისურვებთ ჯანმრთელობას!!!

Pages