16.09.2013 16.09.2013 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2012 წლიდან ჩართულია საერთაშორისო საგანმანათლებლო Tempus-ისა და Erasmus Mundus პროექტებში.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2012 წლიდან ჩართულია საერთაშორისო საგანმანათლებლო Tempus-ისა (სტუდენტური კარიერული მომსახურების განვითარება საქართველოში) და Erasmus Mundus პროექტებში.

16.09.2013 16.09.2013 ბუნებრივი სულები: „გაგრძელება და ცვლილება“

მსოფლიო საერთაშორისო ფოლკლორისტთა სამეცნიერო საზოგადოების რწმენა-წარმოდგენების კომიტეტის კონფერენცია

ძვირფასო კოლეგებო,

უდიდესი სიამოვნებით გიწვევთ მსოფლიო საერთაშორისო ფოლკლორისტთა სამეცნიერო საზოგადოების, რწმენა-წარმოდგენების კომიტეტის კონფერენციაზე: „ზებუნებრივი ძალები: გაგრძელება და ცვლილება“, ზუგდიდში, 2014 წლის 1-4 ოქტომბერს

04.09.2013 3.09.2013 უფასო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებით დაინტერესებულთა საყურადღებოდ!

ოთხშაბათს, 4 სექტემბერს, 13 საათზე, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში,  ,,შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი’’ გამართავს ღია კარის დღეს,  სახელმწიფო უფასო პროფესიულ პროგრამებზე ჩასარიცხ ტესტირებასთან დაკავშირებით.

04.09.2013 3.09.2013 საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულთა საყურადღებოდ!

დაიწყო შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხულ პირველკურსელთა რეგისტრაცია.

რეგისტრაციები წარმოებს შესაბამის ფაკულტეტებზე

 

მისამართი: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ 14

04.09.2013 3.09.2013 მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია იწარმოებს 2013 წლის 14 სექტემბრამდე (ჩათვლით)

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდა  ჩატარდება 16 სექტემბერს

სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდებზე საპრეტენზიო განცხადებების წარდგენის ვადა -20 სექტემბრამდე (ჩათვლით).

 

27.07.2013 27.07.2013 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ადმინისტრირების ვადები:

1. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ  მობილობის წესით ჩასარიცხი სტუდენტების ადგილების ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა - 2013 წლის 30  ივლისიდან  8 აგვისტოს ჩათვლით;

27.07.2013 27.07.2013 მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!!!

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2013 წლის 22 ივლისის „მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ“ №245  ბრძანებით განისაზღვრა მობილობის ვადები:

27.07.2013 26.07.2013 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მსურველთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ 2013 წლის  15 ივლისს ძალაში შევიდა ცვლილებები „პროფესიული განათლების  შესახებ“ საქართველოს  კანონში.  ცვლილებების  ამოქმედებიდან  ორი თვის ვადაში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უნდა შეიმუშაოს სათანადო ნორმატიული აქტები, მათ შორის, პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სტუდენტთა

18.06.2013 18.06.2013 აბიტურიენტებისა და სტუდენტების საყურადღებოდ!

გთხოვთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების საგამოცდო ბარათების მისაღებად მობრძანდეთ სასწავლო - სამეცნიერო სამსახურში.

საკონტაქტო ინფორმაცია: დალი ბერანძე, ტელ: 591 32 42 42

07.06.2013 7.06.2013 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს მოხალისე პედაგოგთა შესარჩევ კონკურსს „ასწავლე საქართველოსთვის” პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად.

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს  მოხალისე პედაგოგთა შესარჩევ კონკურსსასწავლე საქართველოსთვისპროგრ

Pages