23.03.2015 23.03.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს...

 

 

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სრული პროფესორის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობები მიმართულებების მიხედვით

  ჰუმანიტარული ფაკულტეტი:

ქართული ფილოლოგიის მიმართულება

14.03.2015 14.03.2015 სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას...

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2015-2016 სასწავლო წლისთვის შემდეგ სამაგისტრო და საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

სამაგისტრო:

13.03.2015 13.03.2015 მიღება პროფესიული გადამზადების უფასო კურსებზე

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  პროექტ   „საარსებო წყაროების მხარდაჭერა საქართველოში იძულებით გადაადგილებული და ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმებისა და მეწარმეობის ხელშეწყობის მიზნით - LIFE Georgia“-ს მხარდაჭერით  აცხადებს მიღებას პროფესიული გადამზადების უფასო კურსების  შემდეგ სპეციალობებზე:

18.02.2015 18.02.2015 საგაზაფხულო მიღება უფასო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2015 წლის საგაზაფხულო მიღებას უფასო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე : ,,ბუღალტერი" ,,კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი" და ,,ინფორმაციული ტექნოლოგი".

11.02.2015 11.02.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს...

        

                                                                                                               

  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად სამართლის მიმართულებაზე:

03.02.2015 03.02.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს...

                                                                                                                                     

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად სამართლის მიმართულებაზე:

21.01.2015 20.01.2015 მობილობის პროცესი 23 იანვარს დაიწყება...

ანისაზღვრა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანებით განისაზღვრა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები:

08.12.2014 05.12.2014 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს სრული და ასოცირებული პროფესორის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებში:

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი

         განათლების მიმართულება:

18.10.2014 18.10.2014 სტუდენტების საყურადღებოდ! შავი ზგვის აუზის ქვეყნების უნივერისტეტებს შორის თანამშრომლობის ქსელი გთავაზობთ..

2014 წლის 9-11 ოქტომბერს, სტამბულში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული „შავი ზღვის აუზის ოპერაციების ერთობლივი პროგრამა 2007–2013“ - შავი ზღვის აუზის ქვეყნების უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობის ქსელი - UNIVER-SEA.NET (http://www.univer-sea.net) ფარგლებში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია - „უნივერსიტეტებს შორის

07.10.2014 07.10.2014 სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებელთა საყურადღებოდ!

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის ვადები განისაზღვრა შემდეგნაირად:  2014–2015 სასწავლო წელს  სამაგისტრო და საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამებზე   

ა)სასწავლო პროცესი დაიწყოს: 

Pages