11.11.2011 5.11.2011 ტრენინგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების მასწავლებლებისათვის

       7 ნოემბრიდან 10 ნოემბრის ჩათვლით შოთა მესხიას ზუგდიდის  სახელმწიფო  სასწავლო უნივერსიტეტში პროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამების მასწავლებელთათვის ტარდება ტრენინგის მეორე ეტაპი  „პროფესიულ უნარ–ჩვევებში“.  თემა : პედაგოგიური უნარები და ინკლუზიური განათლება.

28.10.2011 27.10.2011 სტუდენტთა საყურადღებოდ

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი დაიწყება მიმდინარე  სასწავლო წლის 31 ოქტომბერს

19.10.2011 19.10.2011 ცხადდება მიღება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას  80%–იანი სახელმწიფო დაფინანსებით პროფესიული განათლების I, II და III საფეხურების შემდეგ სპეციალობებზე: სარესტორნო საქმე, მიმღები–რეცეფციონისტი (სასტუმრო საქმე), მზარეული. ასევე სპეციალობაზე – მებაღე (დეკორატიული მცენარეების). T 593 32 42 43

 

19.10.2011 19.10.2011 სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ

სასწავლო პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებით იწურება ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადები, რომელიც გრძელდება მ/სასწავლო წლის 30 ოქტომბრამდე. გთხოვთ სასწარაფოდ გაიაროთ რეგისტრაცია. T- 593 32 42 43;  557 44 09 22.

 

19.10.2011 11.10.2011 იმ პირთა საყურადღებოდ, რომლებმაც შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩააბარეს სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდები

მაგისტრანტობის კანდიდატებს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 6 ოქტომბრის  #01–01/43 ბრძანების შესაბამისად შეუძლიათ საპრეტენზიო განაცხადები წარმოადგინონ მიმდინარე სასწავლო წლის 14 ოქტომბრამდე

10.10.2011 8.10.2011 მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამაგისტრო სასპეციალიზაციო გამოცდა ჩატარდება 2011 წლის 11 ოქტომბერს

03.10.2011 1.10.2011 სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია ეკონომიკის მიმართულებით

ქუთაისის უნივერსიტეტი 2011 წლის 5–6 ნოემბერს აწყობს უნივერსიტეტის დაარსებიდან მე–20 წლისთავთან დაკავშირებულ სამეცნიერო – პრაქტიკულ კონფერენციას.

თემა: ეკონომიკისა და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები.

იმუშავებს 7 სექცია.გამოიცემა კონფერენციის მასალების კრებული.

29.09.2011 28.09.2011 სტუდენტური ოლიმპიადა ეკონომიკის სფეროში

საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისათვის ტარდება მე–2 სტუდენტური ოლიმპიადა. ორგანიზატორები არიან: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთა, საქართველოს ეკონომისტთა ფორუმი და სტუდენტური ნაბიჯი პროგრესისაკენ.

28.09.2011 28.09.2011 სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის განცხადება მობილობასთან დაკავშირებით

იმ აბიტურიენტების საყურადღებოდ ვინც 2011 წელს ერთიანი ეროვნული

გამოცდების გავლის შემდეგ ჩაირიცხნენ ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტში

(ყოფილი ზდუ) და ვერ მოიპოვეს მობილობის უფლება უნდა მიიღონ მონაწილეობა

მობილობის პროცესში, რისთვისაც 29 სექტემბერს სასწრაფოდ უნდა დარეგისტრირდნენ

15.09.2011 14.09.2011 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორატის განცხადება

ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის (ყოფილი ზდუ) სტუდენტთა საყურადღებოდ.

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მობილობის უფლების მოსაპოვებლად რეგისტრაციები  გრძელდება მ/წლის 20 სექტემბრის ჩათვლით.

Pages