14.09.2011 13.09.2011 სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების შესახებ

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში  2011 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუზველზე    საბაკალავრო პროგრამებზე  ჩარიცხულ სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების მსურველ  სტუდენტთა საყურადღებოდ: 

08.09.2011 26.08.2011 მობილობა ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის (ყოფილი ზდუ) სტუდენტებისათვის

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 21 ივნისის #264 ბრძანებაში შესული ცვლილებების (განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2011 წლის 25 აგვისტოს #662 ბრძანება) შესაბამისად, აცხადებს მობილობას ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის (ყოფილი ზდუ) ყველა სპეციალობის სტუდენტ

08.09.2011 25.08.2011 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სასწავლო პროცესი პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე „ელექტრიკოსი“(II საფეხური), „დურგალი“(II საფეხური), „ზოოტექნიკოსი (მეცხოველე)“(I საფეხური),  „მებოსტნე“(II საფეხური),    დაიწყება  2011 წლის 25 აგვისტოს, 

  სპეციალობებზე :

25.08.2011 22.08.2011 მიღება პროფესიული გადამზადების უფასო კურსებზე

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში აცხადებს მიღებას პროფესიული გადამზადების უფასო კურსებზე: სარესტორნო საქმის სპეციალისტი (მიმტანი), მზარეული, სასტუმრო საქმის სპეციალისტი (რეცეფციონისტი), დურგალი, მებაღე– დეკორატორი. მისამართი: შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ზუგდიდი, ჯანაშიას 14.

25.08.2011 22.08.2011 ცხადდება მიღება პროფესიულ პროგრამებზე

სსიპ  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას I, II, III საფეხურის შემდეგ სახელმწიფო პროფესიულ პროგრამებზე: ელექტრიკოსი, შემდუღებელი (ელექტრორკალური შემდუღებელი),  დურგალი. რეგისტრაცია წარმოებს ქ. ქუთაისის პროფესიულ ცენტრში. ცნობისთვის დარეკეთ: 593 32 42 43. 

25.08.2011 22.08.2011 განცხადება მობილობასთან დაკავშირებით

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტის (ყოფილი ზდუ)  ყველა  სპეციალობის  სტუდენტისათვის აგრძელებს მობილობას სექტემბრის ჩათვლით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ:

ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.#14

ტ. 597 92 98 26, 577 41 90 41, 593 33 66 40

25.08.2011 15.08.2011 პროფესიულ სტუდენტთა საყურადღებოდ

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის  კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსის მესამე საფეხურის  პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის  თეორიული კურსი  სრულდება 2012 წლის 2 თებერვალს.

შუალედური გამოცდები ჩატარდება 2011 წლის 8 სექტემბრიდან 15 სექტემბრის ჩათვლით. ფინალური გამოცდა ჩატარდება 2012 წლის 26 იანვრიდან 2 თებერვლის ჩათვლით.

20.08.2011 15.08.2011 მიღება პროფესიულ პროგრამებზე

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2011–2012 სასწავლო წლისთვის I, II და III საფეხურის ფარგლებში შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

12.08.2011 12.08.2011 მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივრსიტეტი  2011–2012 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე:

  • ბიზნესის ადმინისტრირება
  • ქართული ლიტერატურა
  • საქართველოს ისტორია

 

 

 

28.07.2011 28.07.2011 ცხადდება აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების წევრთა არჩევნები

გამოცხადდა აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების წევრთა არჩევნები.

აკადემიურ საბჭო:

ჯანდაცვის ფაკულტეტიდან – 1 წევრი

ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტიდან – 1 წევრი

წარმომადგენლობითი  საბჭო:

ჯანდაცვის ფაკულტეტიდან – 1 წევრი

ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტიდან – 1 წევრი

ჰუმანიტარული ფაკულტეტიდან – 1 წევრი

 

Pages