25.10.2012 24.10.2012 აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების არჩევნები

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური და წარმომადგენლობითი საბჭოების არჩევნები ტარდება 2012 წლის 2 ნოემბერს.

აკადემიური საბჭო:

ა) ჯანდაცვის ფაკულტეტი -  1 წევრი.

ბ) ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი - 1 წევრი.

გ) ჰუმანიტარული ფაკულტეტი - 1 წევრი.

 

წარმომადგენლობითი საბჭო:

15.10.2012 11.10.2012 სტუდენტთა საყურადღებოდ

ა(ა)იპ შოთა მესხიას სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2012 წლის 23 ოქტომბერს ტარდება სტუდენტური თვითმმართველობის წევრთა არჩევნები.

18.09.2012 17.09.2012 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

საქართველოს სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებს შეუძლიათ უფასოდ მიიღონ სტუდენტური ბარათი და ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისი.

11.09.2012 11.09.2012 მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

2012-2013 სასწავლო წელს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია გრძელდება 2012 წლის 20 სექტემბრამდე(ჩათვლით).

სასპეციალიზაციო გამოცდები მაგისტრატურაში ჩატარდება 20 დან 25 სექტემბრამდე.

მისამართი:ზუგდიდი, ჯანაშიას14.

11.09.2012 11.09.2012 ყურადღება!

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2012-2013 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი, საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის იწყება  24 სექტემბერს,ხოლო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის 3 ოქტომბერს.

23.07.2012 23.07.2012 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებულთა საყურადღებოდ

ა(ა)იპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის III საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე - ,,კომპიუტერული ქსელებისა და სისტემების ტექნიკოსი", ,,ინფორმაციული ტექნოლოგი" - დარეგისტრირებულ პირთათვის მისაღები გამოცდა  ზოგად უნარებში ჩატარდება 30 ივლისს, 11 საათზე.

მისამართი: ზუგდიდი, ჯანაშიას 14

21.06.2012 19.06.2012 სტუდენტთა საყურადღებოდ!

20 ივნისს 14 საათზე შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში ჩატარდება საჯარო ლექცია თემაზე: „ ლაზეთი ენობრივ – ფოლკლორულ – ისტორიული თვალსაზრისით“. ასევე გაიმართება ჩვენება ფილმისა „შურიმშინე“. მომხსენებელი: მიხეილ ლაბაძე – საქართველოს საპატრიარქოს წმ.

19.06.2012 19.06.2012 კონკურსი ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე სტუდენტებისათვის

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ახორციელებს პროგრამას ,,ვასწავლოთ მომავალი წარმატებისათვის". პროგრამა მიზნად ისახავს მაღალმთიანი აჭარის მუნიციპალიტეტების (ქედა, შუახევი, ხულო) საჯარო სკოლებში ინგლისური ენის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო საგნებში მასწავლებელთა დასაქმებას.

19.05.2012 17.05.2012 ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2012 წლის 22 მაისი შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტიდან , წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი სტუდენტის არჩევნების დღეა.

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრობის კანდიდატები არიან:

1. ნინო თორდუა

2. თამარ ჩიქოვანი

3. ნათია კვინჩია

08.05.2012 8.05.2012 „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“

პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული პროგრამა „ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად“, რომელსაც უკვე ორი წელია ახორციელებს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, აცხადებს მონაწილეთა მიღებას ინგლისური ენის სწავლების მსურველთათვის ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთისა და მაღალმთიანი რეგიონების საჯარო სკოლებისათვის. პროგრამაში მონაწილეობისთვის, კანდიდატები უნდა ფლობდნენ ინგლისურ ენას.

Pages