მიმდინარეობს საიტის განახლება
11.02.2015 11.02.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს...

        

                                                                                                               

  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად სამართლის მიმართულებაზე:

03.02.2015 03.02.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს...

                                                                                                                                     

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად სამართლის მიმართულებაზე:

21.01.2015 20.01.2015 მობილობის პროცესი 23 იანვარს დაიწყება...

ანისაზღვრა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანებით განისაზღვრა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები:

08.12.2014 05.12.2014 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს სრული და ასოცირებული პროფესორის  ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებში:

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი

         განათლების მიმართულება:

18.10.2014 18.10.2014 სტუდენტების საყურადღებოდ! შავი ზგვის აუზის ქვეყნების უნივერისტეტებს შორის თანამშრომლობის ქსელი გთავაზობთ..

2014 წლის 9-11 ოქტომბერს, სტამბულში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული „შავი ზღვის აუზის ოპერაციების ერთობლივი პროგრამა 2007–2013“ - შავი ზღვის აუზის ქვეყნების უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობის ქსელი - UNIVER-SEA.NET (http://www.univer-sea.net) ფარგლებში გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია - „უნივერსიტეტებს შორის

07.10.2014 07.10.2014 სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებელთა საყურადღებოდ!

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესის ვადები განისაზღვრა შემდეგნაირად:  2014–2015 სასწავლო წელს  სამაგისტრო და საბაკალავრო  საგანმანათლებლო პროგრამებზე   

ა)სასწავლო პროცესი დაიწყოს: 

23.09.2014 23.09.2014 მაგისტრანტების საყურადღებოდ

1.თუ მაგისტრანტს ჩაბარებული აქვს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების/დაწესწბულებების ორი ან რამოდენიმე საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებაზე,მისი დაფინანსება ხორციელდება აბსოლიტური ქულით რანჟირების საფუძველზე  მის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებებს შორის განსაზგვრული პრიორიტეტებს შესაბამისად.

02.09.2014 02.09.2014 პირველკურსელთა რეგისტრაცია დაიწყო

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2014 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხულმა პირებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ შესაბამის ფაკულტეტებზე. რეგისტრაციისთვის გთხოვთ წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტაცია:

18.07.2014 18 07.2014 შიდა მობილობისა და სტატუსის აღდგენის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ
  1. 2014–2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის  სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტატუსის აღდგენის   მსურველ სტუდენტთა განცხადებების რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა 2014-2015 სასწავლო წლის 13 სექტემბრამდე (ჩათვლით).
18.07.2014 18.07.2014 მობილობის პროცესი I– აგვისტოს დაიწყება

განისაზღვრება მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანებით განისაზღვრა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები: 

Pages