02.09.2021 2021–2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2021–2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ადმინისტრაციული (ფინანსური) რეგისტრაციისა და სტუდენტებთან ხელშეკრულებების გაფორმების ვადად განისაზღვრა პერიოდი  2021 წლის 10 სექტემბრიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით.

აკადემიური რეგისტრაცია იწარმოებს 2021 წლის 10 სექტემბრიდან 10 ოქტომბრის ჩათვლით.

02.09.2021 ზსსუ-ს პროფესიულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების იმ პროფესიული სტუდენტებისთვის, რომელთა სასწავლო პროცესი უნდა განახლებულიყო  სექტემბრის თვეში, თეორიული კომპონენტები ჩაუტარდებათ  ონლაინ რეჟიმში.  რაც შეეხება პრაქტიკული მეცადინეობებისა და სწავლის შედეგების დადასტურების ვადებს, დამოკიდებულია კოვიდ-პანდემიასთან დაკავშირებულ რეგულაციებზე.

01.09.2021 უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!..

უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე დარეგისტრირებული აპლიკანტებისთვის ქიმია - ბიოლოგიასა და ზოგად უნარებში პროფესიული ტესტირება ჩატარდება 2021 წლის 6 და 7 სექტემბერს მისამართზე: ზუგდიდი, ჯანაშიას ქ.N14- შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში. ქიმია-ბიოლოგია 6 სექტემბერი, ზოგადი უნარები 7 სექტემბერი.

31.08.2021 იწყება სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის 2021 წლის შემოდგომის ნაკადზე რეგისტრაცია.

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის პირობები: სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია პირს, რომელიც სწავლობს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ბაკალავრიატის აკრედიტირებულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე და არის დამამთავრებელი სემესტრის (ბოლო ორი სემესტრი) სტუდენტი ან სწავლობს სამაგისტრო, სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე და სწავლისას გამო

24.08.2021 პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2021 წლის მიღებაზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

იმ აპლიკანტებისთვის, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან უმაღლესი კვალიფიკაციის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე  (ფარმაცია, საექთნო საქმე, ბუღალტრული აღრიცხვა, სკოლამდელი აღზრდა, კომპიუტერული ქსელის ადმინიტრირება, რეპორტიორობა ჟურნალისტიკაში)  პროფესიულ ტესტირებას უზრუნველყოფს გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ხოლო სხვა დანარჩენ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე შერჩე

19.08.2021 უნივერსიტეტი 2021 წლის 20 აგვისტოდან აცხადებს საფაკულტეტო კონკურსს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2021 წლის 20 აგვისტოდან აცხადებს საფაკულტეტო კონკურსს უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი:

14.08.2021 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობა -რეგისტრაცია 16 აგვისტოს დაიწყება და დასრულდება 30 აგვისტოს 18.00 სთ-ზე

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: საბაკალავრო პროგრამები:

ბიზნესის ადმინისტრირება

სამართალი

ფარმაცია

29.07.2021 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში მიმდინარე წლის 6 ივლისს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან შემოვიდა N677768 კორესპონდენცია, რომლის საფიძველზე, გაცნობებთ, რომ სეულის ეროვნულ უნივერსიტეტში, მოქმედებს საპრეზიდენტო სტიპენდიების პროგრამა, რომელიც უცხოელ სტუდენტებს აძლევს შესაძლებლობას, აღნიშნულ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლა განაგრძონ სადოქტორო პროგრამაზე.

15.07.2021 გაეროს ბავშვთა ფონდის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია...

გაეროს ბავშვთა ფონდი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან პარტნიორობითა და აჭარის არ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ეგიდით ა/წ/ 23 - 24 სექტემბერს მართავს მეორე საერთაშორისო კონფერენციას ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვაზე საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში.

12.07.2021 უნივერსიტეტი 2021 წელს აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი  2021 წელს  აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: ზუგდიდის ბაზა

Pages