28.10.2020 აგრარული მიმართულების პროფესიულ სტუდენტთა/კურსდამთავრებელთა საყურადღებოდ!!!

გააცანი საკუთარი თავი მთელ ქვეყანას და მოიგე პლანშეტი. ცხადდება კონკურსი  „აგროგრაფი“, რომელიც ითვალისწინებს აგრარულ სექტორში, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების დუალური პროგრამების პოპულარიზაციას. 27 ოქტომბრიდან

26.10.2020 სოციალური ინოვაციების პლატფორმა-იდეების და ბლოგების კონკურსი...

სოციალური ინოვაციების კონკურსი რომელიც საინტერესო შესაძლებლობაა სტუდენტებისთვის. 

25.10.2020 იურიდიული ფირმა გეთო ფროჯექტის მიერ გამოცხადებულ სტატიების კონკურსს ორი გამარჯვებული ყავს

იურიდიული ფირმა გეთო ფროჯექტის მიერ გამოცხადებულ სტატიების კონკურსს ორი გამარჯვებული ყავს,შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის მესამე კურისი სტუდენტი ნანა დარასელია - თემა: პატიმრების უფლებები

24.10.2020 სტუდენტების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე პანდემიის ზეგავლენის შეფასება

თესალონიკის არისტოტელეს უნივერსიტეტი (კოორდინატორი K. Fountoulakis) და მსოფლიოს ფსიქიატრთა ასოციაცია ერთობლივად ხელმძღვანელობენ კვლევას, რომლის მიზანია კოვიდ-19-ის პანდემიის სტუდენტების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზაგავლენის შეფასება. კვლევის კოორდინატორებმა საქართველოს მედიკოს სტუდენტთა ასოციაციას მიმართეს საქართველოში სტუდენტების გამოკითხვის პროცესში დახმარების თხოვნით.

20.10.2020 იწყება ახალგაზრდული კლუბის წევრების მიღება,გახდი ახალგაზრდული კლუბის მონაწილე!

ახალგაზრდობის სააგენტო და საქართველოს ახალგაზრდულ მუშაკთა ასოციაცია, განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობით, ახალგაზრდული მუშაკის გადამზადების სასერტიფიკატო პროგრამის ფარგლებში აცხადებს 15 - 29 წლის ახალაგზრდების მიღებას კლუბში.

20.10.2020 საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაციამ, საგრანტო პროექტის ფარგლებში დაიწყო აქტივობების განხორციელება, რომელიც მიზნად ისახავს იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესაძლებლობების გაძლიერებას..
19.10.2020 სტუდენტთა საყურადღებოდ!..

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 15 ოქტომბრის „2020-2021 სასწავლო წელს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ" საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 04 სექტემბრის N778305 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ MES

19.10.2020 სტუდენტთა საყურადღებოდ!..

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ 2020 წლის იანვარში მონაწილეობა მიიღო ევროკავშირის კვლევებისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამის „ჰორიზონტი 2020“ მარი სკლოდოვსკა-კიურის კონკურსში და მის მიერ წარდგენილმა საგრანტო პროექტმა “CAPTAIN: Science is the Captain” გაიმარჯვება მოიპოვა.

18.10.2020 განათლების საერთაშორისო ონლაინ გამოფენა..

გამოფენა ტარდება მათთვის, ვინც დაინტერესებულია საზღვარგარეთ სწავლით, სტიპენდიებისა და გრანტების მიღებით, სტაჟირებით, საზაფხულო სკოლებით, მოკლევადიანი კურსებით და სხვადასხვა სასწავლო პროგრამით. გამოფენაში მონაწილეობას მიიღებენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის კერძო და სახელმწიფო სასწავლებლები, საერთაშორისო ორგანიზაციები.

17.10.2020 კონკურსი: ახალგაზრდა პროფესიონალთა პროგრამა

გაეროს ახალგაზრდა პროფესიონალთა პროგრამა (UN YoungProfessionals Program - YPP) ყოველწლიური დასაქმების ინიციატივაა დამიზნად ისახავს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გამორჩეული და მაღალკვალიფიციური ახალგაზრდა პროფესიონალების შერჩევას და დასაქმებას გაეროში.ახალგაზრდა პროფესიონალთა პროგრამა შემდეგ ეტაპებს მოიცავს: განაცხადის წარდგენა, ორ-ეტაპიანი ონლაინ გამოცდა და გასაუბრება.

Pages