03.04.2018 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სენაკის განყოფილება

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სენაკის განყოფილება, ბუღალტრის პროგრამის მცირე ბიზნესის წარმოების მოდულის ფარგლებში რეალურად შექმნილი პროდუქტი, მოდულის განმახორციელებელი მზისადარ ბჟალავა.

03.04.2018 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სენაკის განყოფილება- რექტორის შეხვედრა პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან, პროფესიულ სტუდენტებთან და ადმინისტრაციასთან.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სენაკის განყოფილება- რექტორის შეხვედრა პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან, პროფესიულ სტუდენტებთან და ადმინისტრაციასთან.

23.03.2018 უნივერსიტეტში გაიმართა ,,ბეჭდური და ონლაინ გამოცემების რეპორტიორის“ პროფესიული პროგრამის, სტუდენტების პრაქტიკული პროექტისა და საწარმოო პრაქტიკის შედეგების საჯარო პრეზენტაცია.

2018 წლის 23 მარტს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში გაიმართა ,,ბეჭდური და ონლაინ გამოცემების რეპორტიორის“ პროფესიული პროგრამის, სტუდენტების პრაქტიკული პროექტებისა და საწარმოო პრაქტიკის შედეგების საჯარო პრეზ

19.03.2018 კრედო ბანკის წარმომადგენლების შეხვედრა უნივერსიტეტის სტუდენტებთან...

მიმდინარე წლის 19 მარტს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში კრედო ბანკის წარმომადგენლებმა უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ინტერაქციული ტიპის შეხვედრა გამართეს,შეხვედრაზე ისაუბრეს როგორც კრედო ბანკში დასაქმე

19.03.2018 საინფორმაციო შეხვედრა, ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ ..

მიმდინარე წლის 19 მარტს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში არასამთავრობო ორგანიზაცია "ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის" აღმასრულებელი დირექტორი " ნინო ევგენიძე წამომადგენლებთან ერთად უნივერსიტეტი

Pages